איגוד המוסכים בישראל

עמדת אגוד המוסכים לועדת הכלכלה של הכנסת בדבר "שמאות של חברות הביטוח"

בהמשך לדיון ועדת הכלכלה מה-25.10.2004, נתבקשו כל הגורמים בענף שרותי הרכב להעביר את עמדתם לועדה. פורום התיקון הבטוח גם דורש מהועדה לפרסם את תוצאות הביקורת שערך המפקח על הביטוח על יישום "הסדר השמאים".
בקובץ הרצ"ב נמצאים 3 מסמכים:
1. הודעה מאת רונן לוי, יו"ר הפורום-18.11.2004.
2. עמדת אגוד המוסכים, כפי שהועברה לועדת הכלכלה ב-15.11.2004.
3. דרישה לפרסום תוצאות הביקורת שערך המפקח על הביטוח-16.11.2004.

 לצפיה בקובץ

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!