איגוד המוסכים בישראל

חוזר חדש של המפקח על הביטוח: קבלת תמורה או טובות הנאה מנותן שירות

הוראת נוהל מחייבת וגורפת, של המפקח על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, אוסרת באופן מוחלט קבלת טובות הנאה או תמורה אחרת – על נותני השירותים, לרבות רופאים, עו"ד, סוכני ביטוח, שמאים ומוסכים. וכן אוסרת על גופים מוסדיים (דוגמת חברות ביטוח) להעניק טובות הנאה/תמורה אחרת! הוראת הנוהל כוללת התייחסות במישרין להתקשרות בין חברות ביטוח לסוכני ביטוח. הוראת הנוהל המחייבת הוצאה בהמשך להכרעה עקרונית שכבר הוציא המפקח בינואר 2008. המפקח מבהיר, כי הדין הכללי, חובת תום הלב, הנאמנות ויחסי השליחות המשולשים (חב' ביטוח – סוכן – מבוטח) מכתיבים את הוראה זו.

 לצפיה בקובץ

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!