איגוד המוסכים בישראל

תוכנית הרפורמה בענף שרותי הרכב והתחבורה בישראל/רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים

הרפורמה הצרכנית החדשה של אגוד המוסכים בישראל כפי שהוצגה בועידת שרותי הרכב2007, ה-15 במאי 2007.

איגוד המוסכים מוביל תוכנית פעולה חדשה המתעתדת לתקן את חוליי הענף ולהביאבשורה לצרכנים. התוכנית הוצגה ב'ועידת שרותי הרכב 2007', בה השתתפו הגופיםואנשי המפתח בהם יסתייע האיגוד ביישומה. ביניהם ח"כ משה כחלון (וועדת הכלכלה שלהכנסת), בועז סופר (רשות המיסים, משרד האוצר), גדעון סיטרמן ועוזי יצחקי (משרדהתחבורה) וגלית אבישי ('אמון הציבור'). ועידת שרותי הרכב 2007, התקיימה בגניהתערוכה בתל-אביב ב-15 במאי, במסגרת תערוכת 'טכנוקאר 4'.

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: "בכוונתי להנהיג את הרפורמה הבאה בתחום הרכבוהתחבורה בישראל. הרפורמה, אם תיושם, תביא לדרך חדשה ותקווה לענף ולשינוי צרכנימשמעותי לטובת בעלי הרכב. אנו משוכנעים כי האינטרסים של נותני השירות אינםמנוגדים לאלו של הצרכנים ובכוונתו לפעול בממשקים המשותפים של שני קהלים אלו,לתיקון המצב השורר בתחום."

 לצפיה בקובץ

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!