איגוד המוסכים בישראל

השופט חשין: מאשר בקשת אגוד המוסכים להצטרף כעותר כנגד מינהל הרכב הממשלתי.

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט דויד חשין, אישר אתמול את בקשת אגוד המוסכים להצטרף כעותר נגד המכרז לרכישה ולתחזוקה של רכב ייצוגי, אותו פרסם מנהל הרכב הממשלתי לפני מספר חודשים, הקובע כי היבואן שייבחר לספק את הרכבים למינהל הרכב – יספק גם את שירותי התחזוקה והתיקונים, כמו גם את חלקי החילוף – באמצעות מוסכי השירות שלו

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט דויד חשין, אישר אתמול את בקשת אגוד המוסכים להצטרף כעותר נגד המכרז לרכישה ולתחזוקה של רכב ייצוגי, אותו פרסם מנהל הרכב הממשלתי לפני מספר חודשים. השופט קיבל את בקשת ההצטרפות לעתירה, שהוגשה בשמו של מנכ"ל אגוד המוסכים, חיים מלאך על ידי עו"ד אורן גלעדי,ובכך האגוד מצטרף כעותר לצד ענף חלקי חילוף ואביזרים שבלשכת המסחר ויבואני חלפים

עניינה של העתירה, שהוגשה על ידי ענף חלקי חילוף רכב ואביזרים שבלשכת המסחר ויבואני חלפים, באמצעות עוה"ד אורן גלעדי ואופיר יחזקאל, הוא במכרז שעורך מנהל הרכב הממשלתי. לפי המכרז, יבואני הרכב בלבד רשאים לגשת למכרז, ואלה שיבחרו על ידי המינהל לספק כלי רכב – יספקו גם את שירותי התחזוקה (לרבות טיפולים ותיקונים שאינם נכללים באחריות), כמו גם את חלקי החילוף – באמצעות מוסכי השירות שלהם.בעתירה נטען שאין לכרוך את רכישת כלי הרכב מיבואני הרכב עם אספקת שירותי התיקונים והתחזוקה, וכי יש לערוך שני מכרזים נפרדים – האחד לרכישת כלי הרכב, והשני לאספקת שירותי תחזוקה

עוד נטען בעתירה, כי על פי המכרז, יבואן הרכב הוא שיקבע את מחיר החלפים ואת מחיר שעת עבודה של המוסך. לטענת העותרים, דבר היוצר הכתבת מחיר על ידי יבואן הרכב כלפי המוסך, דבר שעומד בניגוד לצו המוסכם ומהווה הסדר כובל אסור ועבירה פלילית

בנוסף, נטען כי כריכת אספקת כלי הרכב לאספקת שירותי התחזוקה והתיקונים – במכרז אחד, שבו רק יבואני הרכב רשאים להשתתף – יוצרת תלות פסולה בין היבואנים לבין מוסכי השירות. כריכה זו אף שוללת תחרות בין מוסכי השירות לבין עצמם, פוגעת באוטונומיה של מוסכי השירות וכובלת אותם שלא כדין להתחייבויות יבואני הרכב. זאת משום שהמכרז מחייב את יבואני הרכב לספק את שירותי התחזוקה והתיקונים, וכן את החלפים – במחירים קבועים – בעוד שמי שאמור לספק את השירותים והחלפים הם המוסכים ולא היבואנים

כאמור, העותרים טוענים כי יש לבטל את המכרז המציב תנאים מפלים ובלתי שוויוניים, ובמקום זאת לערוך שני מכרזים נפרדים – האחד לרכישת רכב והשני לשירותי תחזוקה

מנכ"ל אגוד המוסכים, חיים מלאך, אומר לעניין זה: "אגוד המוסכים כבר התריע ודרש בעבר ממנהל הרכב הממשלתי לשנות את תנאי ההסדר עם יבואני הרכב. מכאן זה רק טבעי שנצטרף לעתירה הצודקת הזו. תנאי ההסדר כפי שמתבטאים במכרז הנדון, פוגעים בחופש העיסוק ובתחרות בענף השירותים לרכב, ומנוגדים לחוק ההגבלים העסקיים ולפסיקת בית המשפט שדן בעתירה שהוגשה בנושא לפני כשנתיים – ובה נקבע כי על מנהל הרכב להגביר את התחרות בענף הרכב

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!