השבוע ברכב

 תיאור: תיאור: image01

גיליון מס 293

עדכון שבועי מתחום שרותי הרכב והתחבורה

20.12.2012


המהדורה המרכזית -רונן לוי

מגיפת פיטורי מוסכי יבואן:


טרם יבשה הדיו על המלצות ועדת זליכה ועל התחייבויות שר התחבורה ליישומן ולהשלמת הרפורמה בענף הרכב כל בסיסן, לא פחות מ- 12 מוסכי יבואן וותיקים ומוכרים, מרשתות שונות, קיבלו לאחרונה הודעות על סיום ההתקשרות עימם. חלקם נדהמו מפעולות ברוטליות ניתוקי מחשב והפסקת אספקת חלפים בין לילה.


ברור כי אין מדובר בפעולה או במוסך בודד, אלא במדיניות יבואנים הנדמית כ- "תפוס ככל יכולתך" ערב הבחירות, באופן דומה מאוד להפקרות בתחום שכר המנכ"לים של החברות הציבוריות ממש ערב כניסתן לתוקף של התקנות החדשות בנדון (ראה כתבה: פעולות בכירי המנכ"לים.


איגוד המוסכים, פועל בשבועות האחרונים מול משרד התחבורה ומול גורמים אחרים להסדרה ופיקוח על כלל חוזי הזכיינות בענף. כמו כן נבצע פעולות ציבוריות לסיכול התופעה של סיומי התקשרות "מהיום למחר" ובאופן בלתי הגון, ובמקביל התחלת התקשרות בתנאים לא הוגנים מול בעלי המוסכים המצטרפים לרשתות.


ככל שתבוצע בענף הרכב רפורמה אשר תוצאתה תהיה הגדלה במקום הפחתה של ריכוזיות העוסקים בענף - תצמצם את התחרות ותפגע ביעילות של הענף ושל לקוחותיו לטווח הארוך ותפגע אנושות במקצוע תיקון הרכב על כל המשתמע מכך. לא אחת התרענו, כי גם אפס מעשה מול כשלי השוק כמוהו כ- "רפורמה" על צידה השלילי.


את פגעי התחרות בענף המוסכים בחנו גם חברי וועדת זליכה ולאחר מכן גם השותפים בוועדת היישום של הוועדה. לאור כשלים מוכחים ופומביים אלה יצאו ההמלצות וההבטחות המנהליות של הממשלה ופקידיה לתיקון הכשלים. בפועל, חלק משחקני הענף פועלים בהתרסה ובניגוד לאמור בהמלצות זליכה ומייצרים במהירות עובדות חדשות בשטח תוך הרחבת הכשל אותו ניסתה הוועדה לתקן. אנו נפעל ככל יכולתנו, לבלימת תהליכים הרסניים – ויתכן גם בלתי הפיכים - אלה.

"תפקידו החדש" של הממונה על ההגבלים עסקיים - דאגה להכנסות חברות הביטוח, על חשבון הציבור וחופש העיסוק:
השבוע התקבלה החלטת בית המשפט שדחתה את בקשתם של איגוד שמאי הביטוח בישראל והיושב בראשו, לזיכוי מכתב האישום שהוגש כנגדם, וזאת מטעמי "הגנה מן הצדק". כתב האישום מייחס להם עבירה של נקיטת קו פעולה הפוגע בתחרות.


כזכור, איגוד השמאים הזמין דו"ח כלכלי הבודק את תעריפי השמאי ופרסם אותו לחבריו. הפעולה שנעשתה על ידי השמאים נעשתה במסגרת מאבקם להגדיל את שכר הטרחה שמשלמות להם חברות הביטוח פר שומה, שלטענתם נשחק מאד במהלך השנים. פעולה זו אינה שונה מהותית ממאבק האחיות שהסתיים זה עתה ולמאבקי שכר רבים ואחרים במשק. ההבדל היחיד הוא שהאחיות ועובדי הנמלים (שדקה לפני הבחירות "זכו" לתוספות נאות בשכרם) הם עובדים שכירים והם מיוצגים על ידי הסתדרות העובדים. אך גם את תוספות השכר שלהם על כל הציבור לממן.


עובדים תחת קבלנות משנה כמו רוקחים (מול קופות חולים), חוקרים פרטיים (מול חברות ביטוח ובנקים), שמאי ביטוח וכד' אינם מיוצגים ואינם זכאים, לתפיסת הממונה על ההגבלים, לפרנסה הוגנת, לכבוד עצמי ולזכות להיאבק על שכרם.


הטיעון העיקרי של הממונה על ההגבלים העסקיים בבית המשפט היה כי העלאת שכר טרחת השמאים תביא להעלאת הפרמיות בביטוח ובכך לפגיעה בציבור שהעלויות הללו כביכול תגולגלנה עליו.


הרשות להגבלים עסקיים, וזה כבר לא סוד, הולכת ודועכת בשנים האחרונות מבחינת כוחה, ואמירתה הציבורית והמשפטית. הריכוזיות והעבירות על חוק ההגבלים העסקיים משתוללים בכל רחבי המשק הישראלי ללא מפריע. גם ההחלטה להגיש את כתב האישום דווקא נגד איגוד השמאים והעומד בראשו הינה החלטה לקויה, בלתי סבירה, ואשר פוגעת דווקא באלו הזקוקים להגנת הממונה.


אין זה תפקידו של הממונה לדאוג להכנסות חברות הביטוח, אלא תפקידו לשמור על התחרות. ה- "התבלבלות" של הממונה בעצם הבנת תפקידו וזהות הציבור עליו הוא אמור להגן – הינה חמורה ביותר וחותרת תחת עצם המשטר הדמוקרטי שלנו.


גם לגופו, הנימוק בדבר "העלאת התעריפים" משונה ואפילו הזוי – כל העלאת שכר במשק, וכל העלאת תעריפים של שירותים ציבוריים, מגולגלת על הציבור. העובדה שמדובר בשכירים ולא בעצמאיים – חסרת כל משמעות מהותית. להיפך – בעוד "המפסיד" לפי התיזה של הממונה הוא חברות הביטוח, הרי בהעלאות שכר ותעריפים של שירותים ציבוריים כולנו מפסידים.


מדוע לא בחן הממונה את "הגלגול על הציבור" של תעריפי המים; תעריפי החשמל יחד עם שכר הבכירים בחברת החשמל; תעריפי הרשויות המקומיות; שכרם השערורייתי של מנהלי החברות הציביריות; ועוד אינסוף דוגמאות. הממונה אפילו לא הלך לבדוק את רמת הפאר בבנייני הענק של חברות הביטוח, את שכר מנהליהן, את הרכבים בהם הם נוסעים - כל אלה מגולגלים על הציבור!!!


הממונה על ההגבלים העסקיים, כך על פי הבנתנו מפעולותיו האחרונות, הפך להיות ממונה על שמירת מצב הריכוזיות והרס השוק החופשי בישראל.
שחיקת שכרם של שמאי הביטוח, לתפיסת הממונה על ההגבלים העסקיים היא מטרה נעלה השומרת על כיסו של הציבור וראוי שהוא ישקיע משאבים רבים בכדי לחסום את הציבור "העושק" הזה המהווה נטל לחברה בישראל כולה. לקרוא ולא להאמין!


העיסוק בשמאות רכב, הטיפול במאות אלפי נזקים בשנה, המבססים את יכולתו של הציבור לקבל שירות יעיל והשבה לקדמות של רכב ו/או לפסול כלי רכב מסוכנים הנעים בכבישים - נחשב כנטל וכעושק. אולי זה פשוט בגלל שהממונה נוסע ב"רכב חברה" ולא פגש שמאי רכב מימיו.


חוקי היסוד של מדינת ישראל ובייחוד חוק כבוד האדם וחירותו נראים כבר כבדיחה עצובה בעיני הרגולטור הישראלי ובעיני בית המשפט המשתכנע כי אזרחי ישראל אינם שווים בעיניו וכי מקצוע אחד הוא ברכה ומקצוע שני הוא נטל.


לא למותר שנזכיר לממונה, את הדברים שנשא בלשכת העצמאיים לפני חודשים ספורים. אך דברים לחוד ומעשים לחוד.


שת"פ איגוד המוסכים - עיריית אשדוד:

 

 

השבוע התקיימה פגישה בין הנהלת אגוד המוסכים ומנהלת אזור התעשייה של אשדוד. בפגישה סיכמו בניהם מר אפרים בנוב, ראש המנהלת ומר אריה אשד, מנכ"ל איגוד המוסכים הארצי על שיתוף פעולה לפיו אשדוד תשמש כפיילוט למבצע: "עיר ללא מוסכים פיראטיים". 


אזור התעשייה אשדוד מונה למעלה מ – 4,000 עסקים. מינהלת האזור הוקמה לפני כחצי שנה בכדי לשרת את בעלי העסקים באזור בתחומי איכות הסביבה, רישוי עסקים, תחזוקה, תשתיות ועוד. בין השאר המינהלת פועלת בעזרת נציגים מכל תחום עיסוק שתפקידם להביא את פניות בעלי העסקים בתחומם לבעל התפקיד המתאים ולאוזן קשבת. על פי נתוני איגוד המוסכים, באשדוד פועלים כ – 139 מוסכים מורשים הכוללים: מוסכים מורשי יבואן, מוסכים כללים וצמיגיות. בנוסף, על פי ההערכות באשדוד פועלים כמה עשרות של מוסכים פיראטיים שלא זו בלבד שהם מעלימים כספים מעריית אשדוד, אלא גם מסכנים את בטיחות הנהגים העיר ופוגעים בפרנסת המוסכים החוקיים בעיר.


כחלק משיתוף הפעולה בין מנהלת אזה"ת באשדוד לאיגוד המוסכים נבחרו שלושה בעלי מוסכים שייצגו את המוסכים בפני המנהלת בכל בעיות מוסכי העיר הקשורות לאיכות הסביבה, רישוי עסקים, תחזוקה, תשתיות וכדומה: שי מארק ממוסך "צמרת" רנו ניסאן, יוסי כהן ממוסך יונדאי ואנטון סטשבסקי ממוסך "מרכז דיזל".


אנו נמשיך בעבודת השטח, ננדוד בין העיריות והאיזורים השונים, ונגבש שיתופי פעולה עם כלל המנהלות המשותפות לעסקים ולרשויות המקומיות בתחומים אלה.

נזקי עמוד ענן לעצמאיים בדרום:


רצ"ב התקנות הרלוונטיות לפיצוי לבעלי המוסכים וכן לפיצוי עובדי המוסכים.
לשימושכם שני תקנות.

תקנה 1.

תקנה 2.רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל ופורום התיקון הבטוח. שלח דוא"ל       תיאור: תיאור: joinus.jpg  

 

חוזרים ופרסומים רשמיים ● הכשרה והעשרה מקצועית

לחץ לצפייה


חדשות אחרונות ● כתבות ומאמרים ● פינה משפטית ● השבוע בתקשורת

לחץ לצפייה

 ערוץ הרכב: חדשות וידאו ● אתר בשבוע ● הומור ועוד

תיאור: תיאור: image035.gif תיאור: תיאור: image008.jpg

 

ערוץ הרכב 

כך עולות לכביש מאות מכוניות בלתי תקינות

 

יחידת אתגר עצרה שני סוחרי רכב שעל פי החשד החזירו לכביש מאות כלי רכב לא תקינים לאחר שהוכרזו כ"אובדן להלכה".

הרכבים שתוקנו חזרו לכביש וסיכנו את חיי הנוסעים. החשודים קיבלו רכבים שעברו תאונות קשות, לא תיקנו אותם כראוי, עקפו את החובה לדווח על התיקון

ושינו בעלות על הרכב בסיועה של פקידה בסניף דואר מקומי.

.
תיאור: תיאור: image032.jpgאתר השבוע jklmn

דירוג שבועי לאתר מתחום הרכב והתחבורה


ס.א שירותי רכב בע"מ
ס.א שירותי רכב מספק שירותי מוסך,מכירת
חלפים, שירותי גרירה,

מכירה קניה וטרייד אין לכל סוגי הרכבים.
ס.א שירותי רכב בע"מ בבעלות סאלם אלסייד בעל ניסיון רב בכל

בתחומים ובעל תעודות הסמכה .

צוות ס.א שירותי רכב ישמח לשרת

ולעמוד לרשות הלקוחות בכול תחום

לחץ לקישור לאתר

המגזין הדיגיטלי

תיאור: תיאור: image035.gif

תיאור: תיאור: image035.gif

תיאור: תיאור: facebook logo-04.jpg

תיאור: תיאור: image03

תיאור: תיאור: image04

תיאור: תיאור: image05

תיאור: תיאור: image021.jpg

תיאור: תיאור: image06

תיאור: תיאור: image07

חחבר לה"בspan>-לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל

מסונף למועצה האירופית המשותפת לסחר ושרותי רכב

איגוד המוסכים בישראל ®

חבר פורום ארגוני

ענף הרכב בישראל ®

הפורום להבטחת תקינות

ובטיחות בתיקוני רכב ®

המכללה הטכנולוגית

לרכב בע"מ ®

'השבוע ברכב' הינו עיתון דוא"ל (Newsletter), המופץ לכ-30,000 מנויים, בתדירות שבועית. הנושאים המרכזיים בהם הוא עוסק: רכב ותחבורה, ביטוח, ליסינג, בטיחות בדרכים ועוד (ניתוח וסיכום שבועי, חדשות אחרונות מהתחום, כתבות וידאו-'ערוץ הרכב', מידע צרכני, מאמרים משפטיים, הכשרה מקצועית, כנסים, תערוכות ועוד).

אגוד המוסכים בישראל לרבות הבאים מטעמו (להלן-"אגוד המוסכים") לא ישאו בכל אחריות לתוכן והמידע המסחרי – פרסומי המתפרסם בניוזלטר זה.

אין בהצבת הפרסומים ו/או הקישורים לאתרי תוכן אחרים משום הצעה של האגוד להשתמש בהם ו/או כדי להביע תמיכה/עידוד/הסכמה או מתן חסות של האגוד למפרסמים כאמור. הסתמכות המשתמש על התוכן כאמור הינה באחריותו בלבד. אגוד המוסכים אינו צד לעסקה ו/או אינו גורם מתווך לעסקאות שתתבצענה בעקבות המידע הפרסומי המתפרסם בניוזלטר./span>

אתר www.iga.co.il שולח עדכונים במגוון תחומים בענף הרכב והתחבורה. השירות ניתן חינם, ללא כל כוונת רווח ואינו מותנה בדבר. להרשמה לרשימת תפוצה באמצעות דואל webmaster@iga.co.il  

להסרה מרשימת תפוצה באמצעות לינק המופיע בתחתית הודעת המייל האלקטרוני. דוא"ל.

חלק מהניסוחים המופיעים בניוזלטר זה נכתבים בלשון זכר או נקבה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי כל האמור בלשון זכר או נקבה, מתייחס לשני המינים, ללא כל אפליה.  ט.ל.ח.   © כל הזכויות שמורות לאיגוד המוסכים בישראל. דוא"ל לפניות