איגוד המוסכים בישראל

משרד התחבורה שלל הבוקר את כתב ההסמכה של בעל מוסך באשדוד, בעקבות תלונה שהגיש אגוד המוסכים בעל המוסך הנפיק אישורי תקינות למשאיות ללא בדיקה מעשיו נחשפו בתוכנית 'שומר מסך עם אמנון לוי

בעל המוסך גם חייב עבור כל אישור סכום הגבוה פי 3 מהסכום המתחייב בחוק מנכ"ל אגוד המוסכים, חיים מלאך: " יש לברך על פעילותו הנחרצת של משרד התחבורה בעניין. מדובר במקרה של רשלנות פושעת מצדו של בעל המוסך, אשר עלולה לעלות בחיי אדם. התנהגות זו מכתימה אלפי בעלי מקצוע אמינים והגונים מתחום שירותי הרכב"


משרד התחבורה שלל הבוקר את כתב ההסמכה של בעל מוסך באשדוד. משרד התחבורה הסתמך על תלונה שהגיש מנכ"ל אגוד המוסכים, חיים מלאך, כנגד אלי משה, בעל מוסך "אלי משה" מאשדוד, בשל התנהגות רשלנית, בעת מתן אישורי תקינות לרכב מטעם אגוד המוסכים בישראל. המקרה נחשף בתכנית התחקירים "שומר מסך" של אמנון לוי

בעקבות פנייתו של חיים מלאך אל עוזי יצחקי, סמנכ"ל אגף הרכב במשרד התחבורה נערך שימוע לבעל המוסך והבוקר, זומן אל משרד התחבורה ושם, בנוכחותם של שמעון אברהם, ראש תחום בכיר לשירותי תחזוקה וחיים מלאך, מנכ"ל אגוד המוסכים – נלקח ממנו כתב ההסמכה לניהול מוסך – למשך שנה

ב–5.12.2005, שודרה בתכנית "שומר מסך" של אמנון לוי, כתבה העוסקת בבדיקת תקינות לרכב. מדובר בבדיקת חובה לחודשי החורף מטעם משרד התחבורה, המחייבת על פי חוק – כל בעל רכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר מעל 10,000 ק"ג וכן אוטובוסים ציבוריים ואחרים – לעבור את הבדיקה, על פי מפרט טכני כנדרש. כפי שתואר בתוכניתו של אמנון לוי, אלי משה, העניק אישורי תקינות לבדיקת החובה לחורף, ללא בדיקתן של שתי משאיות שהובאו למוסך – על פי המתחייב בטופס הבדיקה. כמו כן, נמצא שבעל המוסך חייב עבור כל אישור סך של 150 שקלים, כאשר המחיר המתחייב על פי חוק הוא 51 שקלים בלבד. האישורים מונפקים על ידי אגוד המוסכים

במכתב שהוציא אגוד המוסכים למשרד התחבורה לעניין זה נכתב, כי: "עקב רשלנותו של בעל המוסך, נבקשכם לבדוק את העתקי הפנקסים הנמצאים ברשותו, להוציא מהם את מספרי כל המשאיות להם הנפיק אישורים בשלושת החודשים האחרונים ולהזמין את בעלי המשאיות הנ"ל לצורך בדיקתן החוזרת". עוד נכתב, כי: "לאור מעשיו החמורים של בעל המוסך, נבקשכם לזמנו מיידית, להתלות לו בשלב זה את כתב ההסמכה ולזמנו לועדת האתיקה במשרדכם שתמשיך בהתליית כתב ההסמכה וסגירת במוסך לאלתר למשך תקופה ארוכה"

מלאך, אומר לעניין זה, כי: " יש לברך על פעילותו הנחרצת של משרד התחבורה בעניין.מדובר במקרה של רשלנות פושעת מצדו של בעל המוסך, אשר עלולה לעלות בחיי אדם. התנהגות זו מכתימה אלפי בעלי מקצוע אמינים והגונים מתחום שירותי הרכב"

דורון אובזנק, סמנכ"ל- דובר אגוד המוסכים

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!