איגוד המוסכים בישראל

מגמת ירידה גבוהה בגניבות הרכב ובסחר בחלקים גנובים

נתונים עדכניים בתחום פשיעת הרכב בישראל מצביעים על מגמת ירידה גבוהה במספר גניבות הרכבבישראל. גורמים בענף: "את הירידה ניתן לייחס באופן ישיר לאכיפתו של החוק החדש למניעת גניבותולהטמעתו בקרב נותני השירות בתחום הרכב"

2150 כל רכב נגנבו בחודש ספטמבר האחרון. 750 רכבים פחות מחודש ספטמבר אשתקד, כך עולה מן הנתוניםהאחרונים שנאספו ביחידת אתג"ר של משטרת ישראל העוסקת במניעת פשיעת הרכב בישראל. גם החודשיםהקודמים מצביעים על ירידה בגניבות. באוגוסט האחרון למשל, נגנבו 1,000 כלי רכב פחות ביחס לחודש אוגוסטבשנה שעברה. נתונים אלו מחזקים את מגמת הירידה הגבוהה והמתמשכת במספר גניבות רכב בישראל. 

על פי גורמים בענף את מגמת הירידה הגבוהה בפשיעת הרכב ניתן לייחס באופן ישיר לאכיפתו של החוק החדשלמניעת גניבות ולהטמעתו המוצלחת בקרב נותני השירות. שיתוף פעולה מוצלח במיוחד בין יחידת אתג"ר שלהמשטרה לבין איגוד המוסכים בישראל הוביל לעשרות פשיטות על מגרשים למכירת רכב, סוחרי רכב ומוסכים. שיתוףפעולה זה הוביל גם לעריכת כנסים רבים למוסכים בכל רחבי הארץ, בו הוסברו החוק ותקנותיו.

החוק למניעת גניבות, או בשמו המלא ה"חוק להגבלת השימוש ולרישום פעולות בחלקי רכב משומשים-מניעת גניבות,התשס"ה 2005 ", נכנס לתוקפו לפני מספר חודשים. החוק החדש קובע שנת מאסר בפועל וקנסות כבדים למי שלאיבצע את הוראותיו. באיגוד המוסכים טוענים כי למרות הקושי הרב ביישומו של החוק, הדורש רישום קבוע ומדוקדקשל כל חלקי החילוף במוסך ומקורם, חשיבותו הגבוהה למשק ולעתיד הענף הובילה להתגייסותם לחקיקתו ולהטמעתובפועל. המצב הקודם לטענת גורמים רבים בענף, עודד במשך שנים, "שוק שחור" פעיל ביותר של גניבות רכב, סחרבחלקי חילוף גנובים, הונאות ביטוח, סיכון חיי אדם בשל שימוש במכוניות מזויפות ונזקים נוספים ישירים ועקיפים.החוק מחייב ברישום גם את סוחרי החלפים, חברות הליסינג וחברות הביטוח.

באיגוד המוסכים לעגו לאוזלת ידם של משרדי הממשלה בהטמעת החוק אך בד בבד הביעו הערכה רבה לפעילותםשל ניצב משנה יהודה עטר וסגן ניצב יוסי כהן ביישומו של החוק ואכיפתו בפועל. כמו כן, ציינו לשבח את פעילותוהרבה של סגן ניצב משה (צ'יקו) אדרי, מפקדה הקודם של היחידה אשר קודם לתפקיד אחר לפני מספר שבועות. מוסררונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: "הנתונים מוכיחים באופן חד משמעי כי חקיקה אינה מספיקה. אכיפה ופיקוח נכוניםמספקים את המענה לתועלתו ובטיחותו של האזרח הישראלי. התגייסותנו לקידום והסברת החוק והטמעתו בקרבנותני השרותים ופעילויות היישום והאכיפה המוצלחות של יחידת אתג"ר – מדברים בעד עצמם."

דורון אובזנק, דובר

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!