איגוד המוסכים בישראל

לראשונה בישראל, הוקם פורום מאוחד לכל ארגוני הרכב המלצתו הראשונה: חובת דיווח על רכבים פגומים והעברת המידע למשטרת ישראל

פורום ארגוני ענף הרכב מתכוון לפעול בתחומים שונים הקשורים בבטיחות כלי הרכב ואחזקתם השוטפת: תאונות דרכים, רישוי, גניבות רכב, סחר בחלפים, זיהום אויר וקרקע ועוד. הפורום יאחד את עמדות הארגונים הפועלים בענף הרכב והתחבורה בישראל ויציג חזית משותפת אל מול גורמי המימשל וגופים אחרים, בעלי השפעה על שוק הרכב

בשבוע שעבר, הוקם 'פורום ארגוני ענף הרכב בישראל', הכולל את הארגונים הבאים: איגוד קציני בטיחות בתעבורה, איגוד המוסכים בישראל, איגוד מכוני הרישוי, איגוד שמאי הביטוח ואיגוד יבואני הרכב.הפורום יתכנס אחת לחודש, ידון בנושאים שונים הקשורים לבטיחות כלי הרכב ואחזקתם השוטפת, כגון: תאונות דרכים, איכות תיקוני הרכב, רישוי, גניבות רכב, סחר בחלפים, זיהום אויר וקרקע ועוד. כמו כן, יפעל במשותף לקידום הנושאים והמטרות הנוגעות לכל הארגונים. הפורום יאחד עמדות ויציג חזית משותפת, חזקה יותר, אל מול משרדי הממשלה ומוסדות השלטון וגופים אחרים בעלי השפעה על שוק הרכב והתחבורה.

המלצתו הראשונה של הפורום נשלחה היום בבוקר לגורמי המימשל השונים. המלצה עוסקת בשיטת ה"אובדן להלכה" של חברות הביטוח בישראל ותקנה 309 לתקנות התעבורה. הפורום טוען כי לנוכח מיעוט בדיקות תקנה 309, המתבצעות בפועל, אל מול ריבוי הרכבים המוכרזים כ"אובדן להלכה" והמתוקנים כפי הנראה במוסכים לא חוקיים, ובנוסף לכך – ריבוי נזקי תאונות הדרכים המתוקנים במוסכים החוקיים אך ללא ביצוע הבדיקה – יש לבצע שורת תיקונים בתקנות התעבורה ולנקוט במספר פעולות מיידיות להתמודד עם המצב המתואר. הבולטות בהן:

1. רכב כי לגביו הגיע לרשות הרישוי מידע לפיו הינו חייב בבדיקת תקנה 309, יהיה חייב להציג הוכחת בדיקה זו לצורך העברת מבחן הרישוי השנתי (טסט). ללא הוכחת הבדיקה, לא יוכל הרכב להיבחן ומכון הרישוי יסרב לבודקו תוך תיעוד הסירוב. 

2. שמאי רכב שקבע, כי יש צורך בבדיקת 309 לרכב שבדק, לא יעביר ולא יפיק שומה סופית, וזאת עד שהומצאה לידיו הוכחה לביצוע הבדיקה.

3. תחול חובה על המוסך להודיע למשרד התחבורה על כל מקרה של רכב אשר קיים בו ליקוי חמור המסכן את הבטיחות ואשר בעל הרכב מוציא את הרכב מהמוסך ללא תיקון. הוראה זו תחול גם אם סיבת הוצאת הרכב מהמוסך הינה הכרזתו כ"אובדן להלכה" והעברתו ע"י חברת הביטוח למגרש לצורך סחר. 

4. שמאי רכב ידווח למשרד התחבורה על כל רכב אשר נרכש ע"י חברת הביטוח כ"אובדן להלכה" וכי קיים צורך בביצוע תקנה 309.

5. מש' התחבורה יעביר באופן שוטף ליחידת אתגר של המשטרה את רשימת הרכבים שהוכרזו כ"אובדן להלכה".

איך עובדת ה'שיטה'? כאשר רכב ניזוק בתאונת דרכים קשה ועלות תיקונו הינה 60% מערכו במחירון, הוא מוגדר על ידי החוק כ"אובדן מוחלט" (טוטאל לוס). רכב כזה יורד מהכביש לאלתר, נמחק מרשומות משרד הרישוי ומפורק לצורכי סחר בחלקי החילוף התקינים שנותרו בו. לעומתו, רכב שעלות תיקונו, באופן חוקי ובטיחותי, מגיעה לכדי 50% מערכו, מוגדר על ידי חברות הביטוח כ"אובדן להלכה". רכב כזה עובר לבעלות המבטח תמורת תשלום הנזק לבעליו, ונמכר עם רישיונות ברי תוקף לסוחרי רכב תמורת 40%-45% ממחיר המחירון שלו.

כלכלית, גם כאשר הנזק נמוך מ-50% (!), לא משתלם לתקן רכב תיקון מקצועי ולהשתמש בחלקים איכותיים (במיוחד כשעסקינן ברכב לאחר תאונה, כלומר, שמחיר השוק שלו נמוך יותר). הכדאיות הכלכלית הזו מעודדת חברות ביטוח או חברות ליסינג שאינן מבטחות רכבים, להגדיר יותר רכבים כ"אובדן להלכה". רכבים אלו נמכרים עם הרישיונות, תמורת סכום כסף גבוה יותר מאשר היו נמכרים לפירוק. כלומר, כדאי יותר להכריז על רכב שנזקו רב, כ"אובדן להלכה" מאשר כאובדן מוחלט". 

"תקנה 309" לתקנות התעבורה, קובעת כי אסור להשתמש בכלי רכב שיש בו ליקוי בטיחותי במערכות שונות. שמאי או מוסך שמזהים ליקוי בעל השלכות בטיחותיות אמורים לדווח על כלי הרכב לרשות הרישוי במשרד התחבורה, אשר אמורה להוריד מן הכביש את כלי הרכב המסוכן. לאחר התיקון ניתן לבטל את איסור השימוש רק לאחר בדיקה מיוחדת מגוף המוסמך לבדוק רכבים ששוקמו מתאונות דרכים קשות. האיסור וחובת הדיווח חלים בראש ובראשונה, על בעל הרכב או מי שהשליטה על הרכב בידיו (כגון חברת ליסינג, השכרה או ביטוח).

בפועל הפיקוח והבקרה על תחום זה לוקים בחסר. מרבית המקרים נעלמים מעיני הרשויות, קיימת תעשייה של אישורי תקינות מזויפים, והבעיה הגדולה ביותר היא כי כאשר בעל רכב או חברת הביטוח מוציאים מן המוסך מכונית מבלי לתקן אותה, התקנה לא מיושמת ולא נעשה כל דיווח על פיה. כמו כן, ברגע שרכב מסוג "אובדן להלכה" נמכר לצד שלישי, הבעלים הקודמים או המבטחים פטורים לכאורה מדיווח על הנזק הבטיחותי על פי התקנה. 

הנזק לציבורראשי הפורום טוענים כי הנזק לציבור עקב תופעות אלו בא לידי ביטוי בעליית היקף גניבות הרכב, סחר בחלפים גנובים, זיוף זהויות רכב, מכירת רכבים מסוכנים לנהיגה לאזרחים תמימים וכן על היבטים נוספים כגון, אובדן הכנסות למדינה, גובה תעריפי הביטוח ועוד. "חובתן של רשויות הממשלה היא לשמור על הבטיחות, בטחונו וכספו של ציבור האזרחים בישראל. לפיכך אין כל מניעה ליישם את המלצותינו", אומרים בפורום.

ראשי הפורום הם: מיכה גולד (יו"ר איגוד קציני בטיחות בתעבורה), רונן לוי (יו"ר איגוד המוסכים), אביב שפרשטיין (יו"ר איגוד שמאי הביטוח), אבי גלנצר (יו"ר איגוד מכוני הרישוי) ויהודה רודד (מנכ"ל איגוד יבואני הרכב).

דורון אובזנק, דובר

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!