איגוד המוסכים בישראל

בית המשפט ביטל את המכרז של מנהל הרכב הממשלתי לרכישה ותחזוקה של כלי רכב לעובדי המדינה

השופט דוד חשין קיבל עתירה שהוגשה על ידי ענף חלקי החילוף ואביזרים באגוד לשכות המסחר ואגוד המוסכים, וקבע: המכרז פוגע בזכות השוויון ובחופש העיסוק

ניצחון למוסכים: סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופט דויד חשין, קבע כי על מנהל הרכב הממשלתי לבטל מכרז שפרסם ל"רכישה ותחזוקה של כלי רכב ייצוגי" לשרי הממשלה ולחלקו לשני מכרזים נפרדים, האחד לרכישת הרכבים והאחד לתחזוקתם ההחלטה על ביטול המכרז התקבלה בעקבות עתירה שהוגשה לפני מספר חודשים על ידי ענף חלקי החילוף ואביזרים באגוד לשכות המסחר, באמצעות עו"ד אורן גלעדי ועל ידי אגוד המוסכים בישראל – שהצטרף לעתירה

עניינה של העתירה הוא בתנאי המכרז של מנהל הרכב הממשלתי, הקובעים כי היבואן אשר ייבחר לספק רכבים לשרים – יספק גם את שירותי התחזוקה והתיקונים, כמו גם את חלקי החילוף – באמצעות מוסכי השירות שלו. יתרה מכך, תנאי המכרז קובעים, כי יבואן הרכב הוא שיקבע את מחיר החלפים ואת מחיר שעת העבודה של המוסך. לטענת העותרים, עובדה זו יוצרת הכתבת מחיר על ידי יבואן הרכב כלפי המוסך, דבר שעומד בניגוד לצו המוסכם ומהווה הסדר כובל אסור ועבירה פלילית

לטענת העותרים "כריכת אספקת כלי הרכב לאספקת שירותי התחזוקה והתיקונים במכרז אחד, שבו רק יבואני הרכב רשאים להשתתף – יוצרת תלות פסולה בין היבואנים לבין מוסכי השירות. כריכה זו אף שוללת תחרות בין מוסכי השירות לבין עצמם, פוגעת באוטונומיה שלהם וכובלת אותם שלא כדין להתחייבויות יבואני הרכב. זאת משום שהמכרז מחייב את יבואני הרכב לספק את שירותי התחזוקה והתיקונים, וכן את החלפים– במחירים קבועים – בעוד שמי שאמור לספק את השירות והחלפים הם המוסכים ולא היבואנים

מכאן, דרשו העותרים מבית המשפט לחייב את מנהל הרכב הממשלתי לבטל את המכרז המציב תנאים מפלים ובלתי שוויוניים, ובמקום זאת לערוך שני מכרזים נפרדים האחד לרכישת רכב והשני לשירותי תחזוקה

לאחרונה, כאמור, קיבל בית המשפט את טענת העותרים וקבע כי המכרז המקורי, הכורך את רכישת הרכבים ותחזוקתם במכרז אחד – מנוגד לדיני המכרזים, פוגע בזכות השוויון ובחופש העיסוק, ומצמצם את חוג המתמודדים הפוטנציאליים – ומכאן פסק כי יש לבטלו ולהחליפו , כאמור, בשני מכרזים נפרדים

יו"ר איגוד המוסכים, רונן לוי:למרות ההסתייגות שהבענו בנושא איכות חלקי החילוף המיובאים לארץ ומותקנים על ידי המוסכים, אנו מברכים על החלטת בית המשפט שהעניק גושפנקא חוקית לביטולו של המכרז, שתנאי ההסדר שלו היוו פגיעה צורמת בחופש העיסוק, בשוויון ההזדמנויות ובתחרות הוגנת בענף השירותים לרכב. עם זאת, אנו מקווים כי מינהל הרכב ישכיל לא לבנות מודלים עסקיים כפולים כדוגמת הסדרי הליסינג והביטוח עם מוסכים בארץ, עליהם אנו מצרים וכנגדם אנו יוצאים השכם וערב. פנינו בעבר מספר פעמים למינהל הרכב הממשלתי, בדרישה לשנות את תנאי המכרז והיה זה אך טבעי להצטרף לעתירה זו

דורון אובזנק, סמנכ"ל דובר אגוד המוסכים

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!