איגוד המוסכים בישראל

אכיפה מוצלחת במוסכים

בחודש האחרון סיימה יחידת 'אתגר' במשטרת ישראל ביקורת רחבת היקף בכ– 2,000 מוסכים ברחבי ישראל. ממצאי היחידה, שגובשו בשבוע שעבר, מצביעים כי בניגוד לציפיות, רובם המוחלט של המוסכים בישראל, ללא הבדל דת ומיקום, מנהלים כחוק את יומני הרישום לחלקי חילוף, כמתחייב בחוק למניעת גניבות רכב. גורמים ביחידה הביעו הפתעה רבה מהתוצאות.

ביולי אשתקד החלו שוטרי יחידת 'אתגר' לאכוף בפועל את תקנות החוק למניעת גניבות. איגוד המוסכים בישראל, בשיתוף משטרת ישראל ויחידת אתג"ר ערכו כנסים אזוריים רבים בכל רחבי הארץ, בהם הוסברו למוסכים חובות החוק ודרך יישומו בפועל. רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים, מוסר כי: "ממצאי המשטרה משקפים את מאמצינו הן בהכנת החוק והן בקבלת מטלות החוק על ציבור המוסכים בישראל. בעקבות הטיפול בצריכת החלפים הגנובים ירד היקף גניבות כלי הרכב בשיעור ניכר. ירידה של 33% בהיקף גניבות הרכב במדינת ישראל על פני תקופה של מספר חודשים, אינה דבר של מה בכך."

תופעת גניבות הרכב עלתה לשיעורים גבוהים במיוחד בשנים האחרונות. מרבית כלי הרכב שנגנבים משטח מדינת ישראל מוברחים אל תוך שטחי הרש"פ שם הם מפורקים לצורכי מסחר בהתאם לדרישה לחלפים זולים שמציג משק החלפים בישראל, הבנוי מאחוז גבוה של רכבי ליסינג הנדרשים לעלויות אחזקה נמוכות.

משק החלפים ה'ישראלי-פלשתיני' המושתת על סחר במוצרי רכב גנובים, נחשב לבעל ביקוש גבוה מאוד בקרב העוסקים בתיקוני רכב. בשיאו הגיע המסחר במוצרי הרכב הגנובים במהלך השנים האחרונות לשיעור של כ-27% מכלל הרכבו של משק החלפים המשומשים בישראל. כעת החלה מגמה של שינוי בתפיסה. "האכיפה הנמרצת של החוק הובילה לשינוי מהותי בחשיבה של בעלי עסקים רבים כלפי צריכת חלפים שמקורם אינו ידוע ועלותם זולה", מסביר מפקד יחידת אתג"ר, נצ"מ יהודה עטר. "כיום, הבחירה המושכלת של רבים מקרב העוסקים בענף, הינה לוותר על השימוש בחלקים זולים שמקורם אינו ידוע".

החוק לרישום חלקי חילוף ומניעת גניבות, נכנס לתוקפו ביוני 2007. חוק זה, מיסד לראשונה את התנהלותו של משק החלפים המשומשים בישראל, אשר נחשב לפרוץ ולא מפוקח מזה שנים רבות.החוק מחייב רישום מדויק ונוקשה אודות תנועותיהם של חלקי הרכב המשומשים, לרבות כאלה אשר הורכבו על גבי כלי רכב ששוקמו לאחר תאונה. רכבים משוקמים אלו, המוגדרים כ"אובדן להלכה", הינם רכבים שנפגעו באופן קשה בתאונות דרכים ועלות תיקונם באופן חוקי ובטיחותי, יקרה ומגיעה לכדי 50% מערך הרכב ויותר. רכב כזה, הינו רכב שנמכר עם רישיונות ברי תוקף, ולאחר שיקומו – יחזור לנוע בכבישי ישראל. רכבים אלו, ברב המקרים, מועברים לשטחים למטרת שיקום, תוך שימוש בחלקים גנובים. חובת הרישום הנוקשה שבחוק, מקשה מאוד על שיקומם והחזרתם לכביש.

עדיין, לא על כולם חלות חובות החוק באופן שווה. חברות הליסינג הצליחו לקבל הקלות משמעותיות ביישום החוק המחייב את רישום חלקי החילוף שברשותן. "ההקלות שהצליחו להשיג חברות הליסינג וההשכרה מאפשרות להן לסחור באופן חופשי וללא פיקוח ברכבי "אובדן להלכה". כדי לצמצם את תופעת גניבות הרכב עוד יותר, על הרגולטור חלה החובה לבטל את הקלות אלו, כדי למגר לחלוטין את תופעת גניבות הרכב למטרת סחר בחלקי חילוף ושיחזור רכבים.", מסביר לוי.

דורון אובזנק, דובר

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!