איגוד המוסכים בישראל

כללי הזהב להבטחת זכויותיך ובטיחותך

• כאשר אתה מזמין פוליסת ביטוח וודא כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחר ועליו אתה סומך ולא רק ב- "מוסכי ההסדר". סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה. סוג הכיסוי אינו חשוב פחות ממחירה של הפוליסה.

• סוכן הביטוח הוא נציגך ולא נציג חברת הביטוח וכך עליו לנהוג.

• זכותך לבחור את המוסך בו יטופל רכבך וחברות הביטוח, שמאי הרכב, יבואני הרכב וכד',אינן רשאיות לכפות עליך את רצונם – בחר במוסך עליו הנך סומך – שילמת עבור זכות זו !.

• עמוד על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים ראויים באופן שרמת הבטיחות ברכב תשמר.

• חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודא כי קיבלת את מלוא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכבך.

• במקרה וקביעת שמאי הרכב של חב' הביטוח (שמאי חוץ) איננה מקובלת עליך, ביכולתך להזמין שמאי בלתי תלוי (שמאי אחר) ולבקש מבעל המוסך הנחיה לזימון שמאי מכריע ו/או להזמנת ועדת ערר (משרד התחבורה) ו/או סיוע בהכנת תביעות משפטיות – תלוי באופי המקרה.

• על פי תקנות משרד התחבורה – אין להשתמש בחלפים משומשים לרכב שגילו מתחת לשנתיים.

• על השמאי למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי ולא משנה מי משלם את שכרו.

• דע כי המנהל המקצועי של המוסך הוא היחידי שמוסמך לקבוע את הטיפול הנחוץ לרכבך ואסור לשמאי לכפות שימוש בחלפים ממקור מסוים ו/או תיקון במקום החלפה ולהפך וזאת בניגוד לדעתו.

• דרוש לקבל טיפול אחריות מלאה של המוסך.

• בביטוח מקיף בעל הפוליסה זכאי להחזר הוצאות משפט מחב' הביטוח לתביעות צד ג'..

זכור , על פי תקנות התעבורה , האחריות על שימוש ברכב לא תקין היא שלך , שמור על יכולתך לשלוט באופן מלא כי נותני השירותים שלך , יספקו תיקונים באיכות גבוהה שתשמר את בטיחות רכביך לאחר התיקון.

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!