איגוד המוסכים בישראל

חוזר חדש מהמפקח על הביטוח: הוראות חדשות לטיפול בפניות מבוטחים

המפקח על הביטוח הוציא לפני ימים ספורים (31.8.09) חוזר גופים מוסדיים הנושא כותרת: "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור", הכולל אף שני פרקים שלמים המתייחסים למומחים: פרק ט' – "בירור תביעה בעזרת מומחה", ופרק י' – "חוות דעת מומחה". . הוראות החוזר ראויות לקריאה והפנמה – שכן הן מהוות גם היום נורמות חוקיות מנחות ומחייבות.

 לצפיה בקובץ

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!