איגוד המוסכים בישראל

הכרעה עקרונית של המפקח על הביטוח בנושא עמלות לסוכני ביטוח

הכרעה עקרונית שהוציא המפקח על הביטוח, מר ידין ענתבי, האוסרת לחלוטין על סוכן הביטוח להפנות מבוטחים למוסכים כנגד עמלה ו/או כל טובת הנאה אחרת. נימוקי המפקח – רבים וראויים. ההכרעה, מסיימת לתקוותנו תקופה ארוכה של עוולות מסחריות אשר נעוולו כלפי מוסכים שאינם משתתפים ב- "משחק" העמלות, וזאת הן על ידי חבריהם – המוסכים משלמי העמלות, והן על ידי עמיתיהם סוכני ביטוח – מקבלי העמלות. המפקח הבהיר, כי חוזר השמאים אסר ואוסר את האמור, וממילא גם הדין הכללי, חובת תום הלב, הנאמנות ויחסי השליחות המשולשים (חב' ביטוח – סוכן – מבוטח) מכתיבים תוצאה זו.

 לצפיה בקובץ

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!