איגוד המוסכים בישראל

איסור העסקת שמאי חוץ על ידי המבטח לצרכי בקרה – חוזר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')

השבוע (14.12.2009) הונפק חוזר הפיקוח על הביטוח לחברות הביטוח האוסר עליהן להעסיק שמאי חוץ כשמאים בקרים. מוסד הפיקוח הגיב במהרה ובנחרצות לתלונות איגוד שמאי הביטוח בישראל ואסר על המשך ניגוד העניינים שנוצר בעקבות הפעלת השמאים הנ"ל פעם "כשמאי-חוץ" ופעם "כשמאי בקר/בית". מספר חברות ביטוח אף פיצו את המבוטחים על בסיס דו"ח השמאי הבקר ולא על בסיס דו"ח שמאי החוץ שנבחר מהרשימה כדין. זאת עשו מבלי לעדכן את המבוטח אודות "השיטה החדשה" שפוגעת בזכותו לערער על אומדן הנזק ו/או על הדו"ח הסופי כאמור בהסדר השמאים (שהינו חלק אינטגראלי מהפוליסה שרכש המבוטח והמחייב את המבטח). חוזר המפקח אוסר זאת מפורשות.

 לצפיה בקובץ

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!