איגוד המוסכים בישראל

מעריב "הכתים" בשוגג את בעלי המוסכים אך חזר בו עקב פניית אגוד המוסכים

בכתבה במעריב עסקים על רכישת מחשבים קלוקלים, הובאה דוגמה מענף המוסכים ממנה השתמע שמוסך הוא דוגמה להרכבת רכיבים נחותים וזולים ועשיית "רווח קל" על גב הלקוחות. הנהלת האגוד מיהרה לבקש הבהרות ולתקן את המעוות והיועץ המשפטי של מעריב אכן הסכים.

במוסף העסקים של מעריב וכן באתר האינטרנט מעריב און ליין פורסמה לפני שבועות אחדים (30.11.2003) כתבה בענין רכישת מחשבים. במסגרת הכתבה שכותרתה שלא יעבדו עליכם נכתב בפיסקה השניה שכותרתה היתה : המחשב הזול ביותר בעולם, הוכנסה פיסקה המסבירה לקוראים "כיצד עובדים עליהם בעינים". המפשט הפותח היה כדלקמן: "…התרגיל: מבטיחים לכם מחשב עם רכיבים מקוריים ויקרים ומוכרים לכם מחשב עם רכיבים נחותים וזולים. כמו במוסך, גם כאן יכולים להרכיב לכם חלקים משומשים או מזוייפים ולעשות עליכם רווח קל. את התרמית הזו קל לגלות רק בדיעבד…."

הדברים הנ"ל נודעו להנהלת אגוד המוסכים, בעקבות פניות בעלי מוסכים רבים, ובראשם מר שוורץ יגאל ממוסך שוורץ, חשמל רכב בת"א. הנהלת האגוד שיגרה בו במקום מכתב זועם לעורך מעריב אמנון דנקנר ולעורך מדור העסקים משה פרל. בין השאר נכתבו במכתב האגוד הדברים הבאים:

נדהמנו לקרוא את ההשוואה הבוטה, המעליבה ונוטלת הקשר למציאת, שעשו כותבי הכתבה. "כמו במוסך", אדוני העורך? מוסך הפך בישראל לשם נרדף לגנבים רמאים, סוחרים לא הגונים?

יש בישראל, רק 35 אלף איש העוסקים בתיקוני רכב. כולם רמאים? מאחר שקיבלנו פניות רבות מבעלי מוסכים ובעלי רכב, שניתקלו או יודעו לגבי הנאמר בכתבה זו ובהכפשה הבלתי מסוייגת של עובדי הענף כולו, אנו רואים לנכון לבקשך לפרסם לאלתר תגובה מתנצלת על האמירה הנ"ל של הכותבים. שאם לא כן נמצא עצמנו חופשיים לפעול בדרכים משפטיות, כדי לאלצכם לחזור בכם מהאמירה הפוגעת הזו.

בעלי ועובדי מוסכים ישרי דרך, העובדים קשה לפרנסתם, שואלים האם אתה מסוגל להמציא לאלתר, דוגמאות אמיתיות של "מרכיבי חלקים משומשים או מזוייפים, כמו במוסך…" כפי שנאמר בכתבה.

אגוד המוסכים בישראל הוא הגוף היציג של כל המוסכים ועובדי ענפי שרותי הרכב בישראל. הכפשה גורפת כזו של כל עובדי הענף תחייב אותנו לנקוט בצעדים נגדכם, כדי לתקן את המעוות בכתבה זו וכדי למנוע כתיבת אי אמיתות בסגנון כזה בעתיד.

זהו הלך הרוח והדברים במכתב של הנהלת אגוד המוסכים למעריב.

נציב תלונות הציבור של מעריב עו"ד מאיר בלייך מיהר לענות. תמצית דבריו מובאים להלן: "אחד הכללים הבסיסיים בעתונות, הוא שאין לפרסם דברי הכללה שאין להם בסיס עובדתי והמשפט עליו אתה מתלונן עלול להחשב ככזה. במקביל, אין בכך כדי לומר שאסור לעשות שימוש ציורי וסביר במושגים וגופים למיניהם. כותבי הכתבה נתקלו בעבר בידיעות עתונאיות שסיפרו על התרחשויות כמתואר בכתבה שלא יעבוד עליכם שהרי היו דברים מעולם. עם זאת אם כבר בחרו לתאר את הנעשה בתחום המחשבים בעזרת דוגמה מתחום הרכב היה נכון לסייג את הדברים באורח חד משמעי שמא הם לא יובנו כאמירה כוללת וסוחפת ביחס לכל בעלי המוסכים ועובדיהם. לאור בקשתך תתפרסם הבהרה בנדון.

ההבהרה פורסמה כשלושה שבועות לאחר מכן בעתון מעריב. סמנכ"ל האגוד, מר דורון אובזנק האחראי על נושא התקשורת, הדוברות ויח"צ אומר: "בשנים האחרונות, הגדיל האגוד את מעורבתו בנושא תדמית המוסכים ופעילותו בתחום אמצעי התקשורת, האגוד מעסיק משרד יח"צ מקצועי ומפעיל מחלקת דוברות הפעילה בכל המדיות, מגיבה רשמית לפניות ומראה נוכחות. האגוד רואה מחובתו לטפל בנושא התדמיתי בעדיפות גבוהה ויספק מענה הדרכה וייעוץ תדמיתי לכל חבר".

שבאי רביב

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!