איגוד המוסכים בישראל

בעל מוסך חויב לשלם אלפי שקלים ללקוח לאחר שגרם נזק קשה לרכבו במהלך טיפול שגרתי

ע"פ החוק כל מוסךה"מחליף שמנים", חייב להציב מתקן לאיסוף שמן משומש ולהתקין מפריד שמןתיקני,
וזאת כדי למנוע הזרמת שמנים לביוב העירוני. בנוסף נאסרה זריקת מסנני שמןמשומשים לאשפה.

המשרד לאיכות הסביבה ואגוד המוסכים בישראל  החלו בימים אלה בפרוייקט משותף נוסף שעיקרו המפגע הסביבתי החמור של השמן המשומש הנותר לאחר טיפולים ברכבים פרטיים ומסחריים.

במסגרת הפרוייקט יאכוף המשרד לאיכה"ס באופן אינטנסיבי את נושא איסוף ופינוי שמן משומש, מסנני שמן משומשים ומניעת הזרמת מזהמים (שמנים) לביוב העירוני במסגרת החוק לרישוי עסקים ותנאי המסגרת לרישיון עסק, החוק למניעת מפגעים, חוק המים והתקנות למניעת מפגעים (שמן משומש).

לפי החוקים והתקנות בנדון, מוסך המשתמש בשמנים במסגרת עבודתו, חייב להציב מתקן לאיסוף שמן משומש. כמו כן, מפאת האיסור להזרמת מזהמים (שמנים), העלולים להימצא בתשטיפי הרצפה של המוסך, לביוב העירוני, עליו להתקין מפריד שמן תיקני המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה. את תכולתו של המתקן יש לסלק, תקופתית, לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב או למתקן מחזור/טיפול המאושר ע"י המשרד לאיכה"ס. בנוסף לכך, חל איסור מוחלט על זריקת  מסנני שמן משומשים לאשפה (בתוך מסנן השמן המוחלף ישנה כמות שמן כלואה) ועל כן יש לבצע פינוי מרוכז גם של כל המסננים ע"י גורם מאושר.

חיים מלאך מנכ"ל אגוד המוסכים בישראל אומר, כי האכיפה תהיה מלווה מעתה בקנסות כבדים. לדבריו, החברה שנבחרה ליישום הפרויקט הינה חברת גרינאל אקולוגיה פתרונות איכות סביבה.

אגוד המוסכים הצליח לדאוג לחבריו להנחה ותנאים מיוחדים ברכישת הציוד הנדרש וכן אפשרות להצטרף להסדר פינוי מיוחד וזאת לעדוד הפרוייקט. יועצים מטעם גרינאל יעמדו לרשות חברי האגוד בהכוונה מקצועית בנושאי חומרים מסוכנים ואיכות סביבה.

מעל 750 מוסכים כבר הצטרפו לפרוייקט.

עמוס באר

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!