איגוד המוסכים בישראל

ביהמ"ש: הביטוח ישלם עלות תיקון רכב בניגוד לחוות דעת השמאי מטעמו

ביהמ"ש לתביעות קטנות חייב את חברת "מגדל" לשלם למבוטח את ההפרש בין הסכום ששילם עבור תיקון רכב במוסך שאינו "מוסך הסדר", לבין המחיר הנמוך שקבע השמאי מטעמה; בהגשת התביעה ייעץ וסייע "פורום התיקון הבטוח של איגוד המוסכים"


בית המשפט לתביעות קטנות באשדוד חייב לאחרונה את חברת הביטוח "מגדל" לשלם למבוטח את ההפרש בין הסכום ששילם עבור תיקון רכב במוסך שאינו "מוסך הסדר", לבין המחיר הנמוך שקבע השמאי מטעמה. בהגשת התביעה ייעץ וסייע "פורום התיקון הבטוח של איגוד המוסכים". 

רבים מאיתנו מכירים את הסיטואציה, בה הרכב עובר תאונת דרכים, וכאשר מבקשים להפעיל את הביטוח המקיף אצל חברת הביטוח בה הם מבוטחים, היא שולחת שמאי מטעמה כדי לאמוד את הנזקים. כמעט תמיד, קובע השמאי כי הסכום הכספי שיש לגבות מבעל הרכב, קטן באופן משמעותי מהסכום שמבקש בעל המוסך עבור החלפים שיש להתקין ברכב לאחר התאונה.

וכאן עולה השאלה, מי חייב לשאת בהוצאות כספיות עבור עלות החלפים: בעל הרכב, חברת הביטוח, או שמא בעל המוסך שאמור "ליישר קו" לפי החלטה של 'שמאי הבית' מטעם חברת הביטוח?

בחר שלא לתקן ב"מוסך הסדר"

סוגיה עקרונית זו נידונה באחרונה דווקא בבית המשפט לתביעות קטנות באשדוד, ואולי חבל שכך, משום שהחלטת בית משפט זה אינה מחייבת כל ערכאה אחרת בעתיד.

אמיר בן-נפלא, שעבר תאונת דרכים עם רכבו, הפעיל את הביטוח המקיף שלו בחברת מגדל. הוא תיקן את רכבו במוסך שאינו בהסדר המוסכים של מגדל, ומצוי בבעלותו של יוסי כהן. בן-נפלא העיד, כי מהנחיותיו והסבריו של סוכן הביטוח שלו הבין, שאם יפנה ל"מוסך הסדר" יקבל הנחה נוספת.

אך בכל זאת, החליט בן-נפלא לתקן את רכבו במוסך לפי בחירתו, אז נתגלעה מחלוקת בגין הפער שבין החיוב שחוייב על-ידי המוסך לשלם עבור החלפים, לבין הסכומים שאישר השמאי. חברת הבטוח מגדל טענה, כי היא אינה מפצה עבור החלפים מעבר למחירי העלות.

ביהמ"ש מקבל את עמדת משרד האוצר

בעל המוסך פנה אל "פורום התיקון הבטוח של איגוד המוסכים בישראל" בבקשת עזרה מקצועית. היועץ המשפטי של איגוד המוסכים, עו"ד ראובן פארן, טען בכתב ההגנה כי למוסך אין כל הסכם עם חברת הביטוח באשר לסכומים שהוא גובה עבור החלפים, ולכן אין הוא מחוייב במחירים שקבע השמאי.

מפסק הדין עולה, כי הנושא הועבר למחלקה לפניות הציבור באגף שוק ההון של משרד האוצר, ואלה הביעו את עמדתם לפיה יש ליקוי בכל הנושא של הפרש בין חוות דעת השמאי לעלות שדורש המוסך שאינו בהסדר.

השופטת מיכל וולפסון החליטה לאמץ את חוות הדעת של משרד האוצר וקיבלה את התביעה כנגד חברת הביטוח. היא קבעה, כי חברת הביטוח תפצה את המובטח בגין ההפרש במחיר החלפים, בסך 1,517 ש"ח, כולל הפרשי הצמדה וריבית. בית המשפט אף חייב את מגדל בתשלום הוצאות המשפט של התובע ושל בעל המוסך בסך 2,000 ש"ח סך הכל.

יו"ר הפורום: ההוראות לא נאכפות

יו"ר "פורום התיקון הבטוח", רונן לוי, אשר שימש כנציגו של בעל המוסך בבית המשפט, אמר בתגובה להחלטה, כי "כדאי ללקוח לתבוע את המגיע לו, תיקון בטוח, פיצוי הגון ויחס הוגן. אני ממליץ לחברות הביטוח בישראל להישמע לרשויות השלטון ולהכרעותיה ולשמור על שמן הטוב".

לדבריו, "הכרעות הדין שיצאו בנושא זה מאת בית הדין להגבלים עסקיים והוראת הנוהל של משרד התחבורה מה-1 במרס השנה, לא מתמלאות ולא נאכפות, אלא בבית המשפט!".

נועם שרביט

לצפיה בכתבה המלאה

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!