איגוד המוסכים בישראל

אריה מטוס נבחר למשקיף ב-CECRA הארגון האירופי המייצג של יבואני ומפיצי רכב

יו"ר איגוד המוסכים בישראל, אריה מטוס, נבחר פה-אחד על-ידי נציגים מ-16 מדינות, לשמש נציג ישראל בארגון האירופי CECRA – האיגוד הייצוגי של יבואני, מפיצי וטיפולי רכב במדינות האיחוד האירופי.

עד לאחרונה היתה ישראל מיוצגת בארגון היציג הקדום IOMTR , אשר נסגר בשל בעיות תקציב. אולם, בארגון החדש שקם על בסיס המדינות החברות באיחוד האירופי, לא היתה ישראל חברה.

בשל קשריו האישיים של מטוס עם הנהלת הארגון, הוסכם להעניק לו, כנציג ישראל, מעמד של משקיף ובכך לא יקופח חלקה של ישראל בארגון חשוב זה.

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!