איגוד המוסכים בישראל

איגוד המוסכים מותח ביקורת נוקבת על מנהל הרכב הממשלתי: הפירסום של מכרז אחד לרכישת רכב ושירותי תחזוקה לרכב – אינה חוקית

חיים מלאך, מנכ"ל אגוד המוסכים, שלח לאחרונה מכתב לשאול אדלר, מנהל מינהל הרכב הממשלתי, ובו תמצית הביקורת הנוקבת בנושא. לטענת מלאך, "החלטה זו מעצימה את יכולתם של היבואנים להפעיל לחצים על בעלי המוסכים ופוגעת בתחרות הקשירה בין רכישת הרכב לבין רכישת שירותי התחזוקה לרכב, במסגרתה היבואן הוא שבוחר במוסכים שיספקו את שירותי התחזוקה, אינה חוקית ועומדת בניגוד לפסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בעתירת ענף חלקי חילוף ואביזרים בלשכות המסחר", עוד נטען במכתב: "מתן חופש בחירה מוחלט ליבואני הרכב לבחור את מוסכי השירות שייתנו את שירותי התחזוקה, פוגעת בתחרות ועומדת בניגוד לרציונל שביסוד הצו המשיב, בהיותו רשות שלטונית, איננו דומה לצרכן פרטי. על המשיב, כנאמן הציבור לנהוג על פי כללי המשפט הציבורי. עליו לפעול בסבירות, בהגינות וללא הפליה. אין זה סביר שמצד אחד, יעמול הממונה להשליט נורמות התנהגות המטיבות עם הציבור, ומצד שני, יפעל המשיב בניגוד להן"

"בית המשפט קבע כי על מינהל הרכב לפעול בהקדם להתאמת מכרזיו לעקרונות העומדים ביסוד הצו ולהגברת התחרות בענף כלי הרכב. מאז החלטה זו עברו קרוב לשנתיים. הגיעה העת שהמכרזים שלכם יותאמו לצו המוסכים" חיים מלאך מוסיף כי לכך מצטרפת עמדת הממונה על הגבלים עסקיים, שקבע כי הסכמי תחזוקה עם יבואני הרכב עומדים בניגוד סותרים את הצו המוסכם של בית הדין. מנכ"ל אגוד המוסכים, תובע, לפיכך ממנהל הרכב לקיים את פסק הדין של בית המשפט, לבטל את המכרזים ולערוך שני מכרזים נפרדים: האחד, לרכישת הרכב, והשני, לרכישת שירותי תחזוקת הרכב

לצפיה בכתבה המלאה

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!