איגוד המוסכים בישראל

אגוד המוסכים והמשרד לאיכות הסביבה מפעילים מערך פינוי פילטרי שמן מהמוסכים

המוסכים אף יקימו מתקנים להפרדת השמן מהמים. השמן יישטף אל בריכה מיוחדת בה תבוצע הפרדה בין המים הכבדים והשמן הקל. המים יוחזרו למערכת הביוב והשמן ישאב יועבר למתקני הטמנה מיוחדים.

אגוד המוסכים בישראל הגיע להסדר עם המשרד לאיכות הסביבה, לפיו מפנים מהמוסכים את פילטרי השמן, שהם מחליפים בכלי הרכב, באמצעות קבלן פרטי. בעקבות פניה של המשרד לאיכות הסביבה ובתום מו"מ בין הצדדים, סוכם כי חברה פרטית תאסוף אחת לחודש, מכל המוסכים ברחבי הארץ, את הפילטרים המשומשים הספוגים בשמן, ותפנה אותם לנקודת סילוק מיוחדת.

יצוין, כי החלטה ברוח זו קיימת כבר שנים רבות אך היא לא נאכפה מעולם עד כה. לפי ההסדר בכל מוסך מותקן מיכל מיוחד בתכולה של 250 פילטרים. הפילטרים המשומשים יפונו אחת לחודש, גם אם המיכל לא יהיה מלא.

לכל מוסך יש מנוי חודשי אצל החברה הפרטית, שעלותו 32 דולר למוסך קטן ו-64 דולר למוסך גדול. המנוי מקנה למוסך את הזכות להיכלל בסבב הפינוי של החברה אחת לחודש.

הפעלת החברה נעשתה על דעת האגוד, לאחר שבשנה האחרונה החלו המוסכים לקבל חוזרים בנדון מהמשרד לאיכות הסביבה. אלה פנו לאגוד וזה ניהל מו"מ עם המשרד לגבי יישום בפועל של התקנות משנת 1993.

יצוין, כי פילטר שמן של רכב נכנס בקטגוריה של פסולת רעילה שיש לפנותה בצורה מסודרת לאתרים מוגדרים.

לדברי אריה מטוס יו"ר אגוד המוסכים בישראל מוסך שלא יאסוף למיכל המיוחד את הפילטרים המשומשים, עלול להיות חשוף לתביעה של המשרד לאיכות הסביבה, בהיקפים כספיים של אלפי שקלים, משום שמדובר בפסולת רעילה.

פינת הפרדה לשמן בכל מוסך –

חיים מלאך מזכ"ל אגוד המוסכים אומר, כי גם לגבי השמן המשומש, שהוצא ממנועי כלי הרכב ונאגר ב"פינת שמן" מיוחדת בכל חצר מוסך, יש הסדר לפיו ספק השמן, בדרך כלל חברות הדלק הגדולות, אחראי על איסופו מהמוסך והטמנתו במקומות מיוחדים לכך.

לפי התכנית המתגבשת, המוסכים יקימו מתקנים להפרדת השמן והמים, כאשר בתהליך ההפרדה יוזרמו המים הכבדים למערכת הביוב הרגילה, לאחר ההפרדה ואילו השמן, שיצוף על פני המים הללו, יישאב ויועבר למקומות הטמנה מיוחדים.

יצוין, כי רוב מכריע של השמן הנמכר למוסכים, נמכר על ידי שלוש חברות הדלק הגדולות ולאלה יש הסדר עם המוסכים לפיו, הן חייבות לסלק את השמן המשומש מעת לעת.

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!