איגוד המוסכים בישראל

אגוד המוסכים בישראל מקים את "פורום התיקון הבטוח":

הפורום מכריז מלחמה על חברות הביטוח בישראל, המכתיבות את איכות התיקון של רכבי המבוטחים

המטרה האסטרטגית: שינוי כללי המשחק בענף תיקוני הרכב בישראל. הפורום יתבע שקיפות מלאה ותחרות הוגנת וייאבק בשליטת חברות הביטוח על שוק תיקוני רכב, הבאה לידי ביטוי בהכתבת מחירים ורמת תיקון נמוכה לנותני השירותים לרכב, הפוגעת ישירות ברכבי המבוטחים.

אגוד המוסכים בישראל הקים פורום מיוחד – פורום התיקון הבטוח – להבטחת האיכות והבטיחות בתיקוני רכב. כיו"ר הפורום מונה רונן לוי, מנכ"ל ובעלי רשת מוסכים וסוכנות רכב. בין המטרות שהציב לעצמו הפורום במסגרת מאבקו למזעור המונופול שבידי חברות הביטוח, ה"כופות" את צורת תיקון הרכבים במדינה ואיכותה, ניתן למנות את הדברים הבאים:

פתיחת השוק לתחרות חופשית; ביטול הכתבת המחירים של חברות הביטוח והשמאים על צורת התיקון, סוגי החלפים ועלויות העבודה במוסכים ; הגדרה מחדש של טובת הצרכן, בתיקון נזקי תאונות דרכים; שינוי כללי המשחק בין חברת הביטוח-סוכן-שמאי-מוסך-בעל רכב.

נושאים נוספים שהפורום יעסוק בהם יהיו:

שיתוף המועצה לצרכנות בפעילות הפורום ומטרותיו; הגברת הפיקוח מטעם המדינה על השמאים באמצעות משרד התחבורה והגברת הפיקוח ואכיפת חוק הביטוח על חברות הביטוח; סיוע לציבור בעלי הרכב במאבקים משפטיים כנגד חברות הביטוח וייצוג למוסכים המצטרפים למאבק; סיוע, מידע ופרסום מלא של זכויות בעלי הרכב וזכויות המוסכים מול דרישות הביטוח באמצעות מוקדים טלפוניים ואתר האינטרנט של האגוד (www.iga.org.il) ; מאבקים ציבוריים; הפעלת לובי בכנסת וכן קביעת סטנדרטים מקצועיים ואתיים אחידים לכל המוסכים בישראל.

"סכנה אמיתית לאיכות תיקוני הרכב בישראל"

"איכות תיקוני הרכב בישראל נמצאת מזה שנים במגמת הרעה מסוכנת." אומרים בפורום. "השתלטות חברות הביטוח על שוק תיקוני הרכב היא הגורם המרכזי לתופעה זו. חברות הביטוח, המרכזות בידיהן כ-70% מהערך הכספי של השוק, הפכו למעשה לגורם היחיד בשוק על פיו יישק דבר. כוח הקניה הבלתי מרוסן שלהן, מאפשר להן להכתיב את מחירי השוק וחמור מכך גם את תקני האיכות שלו. כשהן הגורם הדומיננטי היחיד בשוק וכשהלחץ להשיג תוצאות עסקיות משופרות מרבעון לרבעון גובר, התוצאה היא ירידה דרסטית באיכות תיקוני הרכב הפוגעת ישירות באזרח הקטן." אומר רונן לוי.

תמונת המצב, אומרים בפורום היא קשה. איכות החלפים המאושרים ע"י הביטוח אינה עומדת תמיד בתקן היצרן. זה קובע תקנים מחמירים לבטיחות כחלק מהענותו לדרישות השוק המחמירות. תקנים אלה עולים ביוקר, אך במקביל חברות הביטוח פוגעות באיכות ובטיחות התיקון בהינף חוות הדעת של שמאי מטעמן, המייצג את האינטרסים שלהן בשמירה על עלויות תיקון נמוכות וחלפים שזהותם מפוקפקת (חליפי ולא מקורי). פעולה הנוגדת את האינטרס של האזרח הקטן, בעל הרכב. אלו הביאו למצב המדרדר מאוד את שוק השירות והתיקון לרכב. יתרה מכך, עלות שעת עבודה הנכפית על המוסכים ע"י הביטוח, היא מתחת למינימום הנדרש להעסקת כוח אדם איכותי (עלות זו לא עודכנה מאז שנת 1993, שעה ששכר העבודה הריאלי עלה במשק ב-70%).

בהערכת הנזקים הכוללת של חברות הביטוח – שיקול הדעת העסקי מבטל את השיקול המקצועי, אומרים ראשי הפורום.

שוק חופשי לתועלת הכלל

לדברי ראשי הפורום גם הסדר השמאים החדש לא הביא מהפכה אמיתית. חברות הביטוח ממשיכות להתנגד להצעתה של גלית אבישי יו"ר המועצה לצרכנות, לבטל כליל את מעמד שמאי הבית של חברות הביטוח ולהפוך את כולם לשמאים פרטיים, הנדרשים לתת חוות דעת אך ורק מטעם בעל הרכב.

ראשי הפורום מלינים גם על מהות התיקון בטענה שהפוליסות אינן מפרטות את מהות התיקון הנדרש. בעל רכב המעדיף לוותר על תיקון הרכב במוסכי ההסדר ומבקש לתקן את רכבו במוסך אחר קונה זכות זו בכסף בין 500 ל-700 שקל. אולם גם כאשר הוא משלם יותר הוא איננו יודע יותר. הכוח הבלתי מרוסן של חברות הביטוח מאלץ אותו לתקן את רכבו על פי דרישות החברות . המדינה מצידה לא פרסמה עדיין את הסדר השמאים החדש באופן ראוי לשמו. מעטים בציבור מודעים בכלל לזכויותיהם, ואלו שכבר מודעים, מוותרים על זכותם לנוכח ההתעמרות שהם חשים מכיוון חברות הביטוח.

הפורום ממליץ להתייחס לחברות הביטוח כגוף בעל כוח מונופוליסטי. החלק הנשלט על ידי חברות הביטוח מבטא עוצמה כפולה מזו שמחזיקים בידם יבואני הרכב. אלה זכו לרגולציה שהכריחה אותם לפעול בתנאי תחרות. הפורום מצפה כי הרגולטור יפעל באותו אופן גם כלפי חברות הביטוח.

דינמיקה זו של השתלטות מוחלטת של חברות הביטוח על ענף תיקוני הרכב מתבטאת בירידת ערך הרכב של האזרח הקטן, פגיעה בזכות הקניין, והן בפגיעה מסוכנת בבטיחות הרכב בו הוא נוהג. אומרים ראשי הפורום.

שבתאי רביב

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!