איגוד המוסכים בישראל

תחבורה ירוקה: אושרו תקנות משק החשמל לטעינת רכב חשמלי

צעד נוסף בשחרור מן התלות בדלק: שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, חתם על תקנות משק החשמל לטעינת רכב חשמלי. לקוח יוכל להפסיק את הסכם ההתקשרות שלו עם בעל רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי בכל זמן. בנוסף, ההסכם לא יכלול הוראות המגבילות את אפשרות הלקוח להטעין את רכבו באמצעות בעלי רישיונות אחרים. התקנות עוסקות בדרישות ממבקש רישיון אספקת טעינה לרכב חשמלי, ומגדירות את חובותיו של בעל הרישיון כלפי לקוחותיו.שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו, אמר כי "משרדנו נוקט בפעולות נמרצות כדי לקדם כל רכב שאינו מונע באמצעות דלק, וזאת במטרה להשתחרר ככל הניתן מן התלות בנפט, שמלבד היותו מזהם, מוצאו המרכזי מארצות הטרור. מדיניות הרגולציה שמשרד האנרגיה והמים מקדם, מאפשרת כבר היום גישה לרכבים הצורכים פחות נפט או שאינם צורכים כלל. בימים אלו אנו נערכים לקידום מהיר של כניסת ה – CNG (Compressed Natural Gas), וזאת בתיאום מלא עם יבואני הרכב." עוד אמר השר כי "התקנות שתיקן המשרד לטעינת רכב חשמלי, מאפשרות תחרות בריאה במשק, תוך הקפדה על בטיחות וביטחון הטוענים."התקנות קובעות, בין היתר, כי לקוח יוכל להפסיק את הסכם ההתקשרות שלו עם בעל רישיון אספקה לטעינת רכב חשמלי בכל זמן. בנוסף, ההסכם לא יכלול הוראות המגבילות את אפשרות הלקוח להטעין את רכבו באמצעות בעלי רישיונות אחרים. כמו כן, בעל רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי ייתן שירותים ללקוחות מזדמנים, בנוסף ללקוחותיו הקבועים, ללא מתן עדיפות ללקוחותיו הקבועים על פני לקוחות מזדמנים. בעל הרישיון יפרסם את עלות הטעינה ללקוחות מזדמנים במקום בולט לעין. בנוסף קובעות התקנות כי חברת חשמל תבקר את טעינת הרכב החשמלי, וזאת כדי לשמור על אמינות אספקת החשמל ברשת החלוקה.

לצפייה בכתבה המלאה

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!