איגוד המוסכים בישראל

קנסות ב-850 אלף שקל הוטלו על חברות ביטוח

אגף הפיקוח על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר הטיל עיצומים כספיים בגובה של כ- 850 אלף שקל על חברות הביטוח "איילון" ו"הכשרה ביטוח" בשל הפרת החוק והתנהלות בניגוד להוראות. קנסות בסך כולל של כ- 370 אלף שקל הוטלו על איילון בעקבות ממצאי ביקורות בנושא אבטחת מידע וביקורת על יישום הוראות "חוזר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')" שנערכו בחברה. בביקורת אבטחת מידע נמצא כי החברה לא ביצעה פעולות בקרה ומניעה מספקות, לצמצום סיכוני אבטחת מידע. בנוסף, נמצאו ליקויים בתוכנית היערכות החברה לשעת חירום. בביקורת על יישום הוראות "חוזר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג')", נחשפו ליקויים לגבי האופן בו הפנתה החברה את מבוטחיה לקבלת שירותי שמאות. במקרים מסוימים החברה לא הציעה למבוטחיה את רשימת שמאי החוץ כנדרש (רשימה של שמאי רכב שאמורים להיות בלתי תלויים, שמפרסמת חברת הביטוח, להם הסדר לתשלום ישירות מחברת הביטוח עבור שירותיהם – א.ר.), הפנתה מבוטח לשמאי שאינו מופיע ברשימת שמאי החוץ שלה, והעסיקה שמאי מרשימת שמאי החוץ שלה כיועץ לחברה, בהעסקה שעלולה לפגום באי תלותו בניגוד להוראות החוזר.

לצפייה בכתבה המלאה

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!