איגוד המוסכים בישראל

מסע פרסום ארצי למוסכים מוסמכים: דוברות ויחסי-ציבור

פלוס ירוק למוסכים מורשים/ וואלה, 01.12.08

איגוד המוסכים יוצא במסע הסברה שיסייע לבעלי רכב בזיהוימוסכים מורשי משרד התחבורה לעומת אלה שאינם חוקיים. ביוזמה חדשה שעלותה נאמדתבכחצי מיליון שקלים, מתכוון האיגוד לפרסם בפעם הראשונה באופן פומבי גם דרך אמצעיהמדיה, את מסע השילוט אותו מתכוון להחיל בעוד כשבוע. המוסכים אשר מקנים שירותאיכותי ותקין יבודלו על ידי אותו "פלוס ירוק" מאלו שאינם חוקיים אושאינם חתומים על אמנת השירות.

קישור לכתבה

לראשונה: איגוד המוסכים יוצא לקמפיין פרסומי במסגרתו יסומנו מוסכים מוסמכים/ דה מרקר, 30.11.08

הקמפיין – בעלות של כחצי מיליוןשקל; במסגרתו יסומנו המוסכים בסמל של "פלוס" בצבע ירוק

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל, אמר:"המוסכים שקיבלו על עצמם אמות מידה ברורות למקצועיות ואמינות, מעוניינים לבדלעצמם מעמיתיהם אשר אינם מחויבים להן. לאור תנאי השוק, ריבוי המוסכים הלא מוסמכיםבתחום ואוזלת היד באכיפה, סמל הפלוס הירוק יאפשר לכל בעל רכב לזהות מוסכיםמוסמכים".

קישור לכתבה

הדרך לזהות מוסך מוסמך/ חדשות מחלקה ראשונה,1.12.08

רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים בישראל: "לאור תנאיהשוק, ריבוי ה'חאפרים' בתחום ואוזלת היד באכיפה, סמל הפלוס הירוק יאפשר<spandir=LTR>לכלבעל רכב לזהות בקלות מוסכים מוסמכים ולקבל כתובת אמיתית לטיפול מהיר ויעיל<spandir=LTR>בבעיותהעלולות להתעורר. זהו עוד צעד המדגיש את מחויבותנו לשיפור השירות במוסכים<spandir=LTR>ויקלעלינו להקיא מקרבנו נותני שרות שאינם פועלים על-פי החוק וביושר מלא<spandir=LTR>".<spanlang=HE style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>

קישור לכתבה

הדרך לזהות מוסך מוסמך/ גלגלים, 02.12.08

בשנים עברו נמנעו באיגוד המוסכים, עקב היותו הגוף היציג שלכלל ענף שרותי הרכב, לצאת פומבי כנגד נותני שרות שסרחו והם טופלו נקודתית. בשניםהאחרונות, ההנהלה החדשה נוקטת באמצעים קיצוניים כנגד מוסכים, לרבות שיתוף פעולההדוק עם כלי התקשורת בחשיפתם, סיוע משפטי ללקוחות בתביעות, יצירת 'מלשינון' בשיתוףהמשטרה, שותפות בחקיקה צרכנית דוגמת החוק למניעת גניבות, איסור תיקון כלי רכבבשטחים, גילוי נאות במכירת רכב ועוד. כעת, בצעד חריג, הוחלט לבדל באופן ברור ובולטמוסכים המחויבים לדרך החדשה.

קישור לכתבה

חדש: סמל 'הפלוס הירוק' לזיהוי של מוסך מוסמך/ רכב ותחבורה, 03.12.08

באיגוד המוסכים יוזמים בימים אלה מסע פרסום ארצי לזיהוי מוסכים מוסמכים. המטרה של הקמפייןהיא לבדל מוסכים מורשים, המחויבים לקוד אתי ואמנת שירות, מנותני שירות אחרים לרבותאלו הלא-חוקיים.

קישור לכתבה

הדרך לזהות מוסך מוסמך/ סקופ, 30.11.08

מסע פרסום ארצי חדש לזיהוי מוסכים מוסמכים ינסה לספק שקטנפשי בכניסה למוסך באמצעות סמל "הפלוס הירוק". המטרה: בידול מוסכיםמורשים, המחויבים לקוד אתי ואמנת שירות, מנותני שירות אחרים לרבות אלו הלא-חוקיים.

קישור לכתבה

הדרך לזהות מוסך מוסמך/ מישפוחה, 01.12.08

לאחר שהוציאו קוד אתי מחייב להתנהלות מקצועית והוגנתלעוסקים בשירות לרכב, החליטו באיגוד המוסכים כי זה לא מספיק. יוזמהחדשה של האיגוד תבדל מוסכים מוסמכים, מנותני שירות אחרים לרכב, לרבות אלו הלאחוקיים, ותנסה לספק לבעלי הרכב שקט נפשי בכניסה למוסך.

קישור לכתבה

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!