איגוד המוסכים בישראל

להחזיר את הפיקוח על הסולר – ולהקים תחנות דלק פרטיות

> החזרת הפיקוח הממשלתי על מחיר הסולר בתחנות הדלק, שחרור תחנות דלק פרטיות מחוזי הבלעדיות עם חברות הדלק הקמעוניות, והקמה מזורזת של 40 תחנות דלק עצמאיות במרכזי הערים – אלה עיקר ההמלצות המסתמנות של ועדת טרכטנברג להגברת התחרות בשוק הדלק הריכוזי בישראל.ארבע חברות הדלק הקמעוניות – פז, דלק, סונול ודור אלון – מחזיקות בכ-90% משוק הדלק בישראל. נתון זה לכשעצמו מעיד על אוליגופול ריכוזי, אלא שצריכת הדלק היא אזורית, ולכן הריכוזיות בענף גבוה למעשה הרבה יותר. זאת, מכיוון שאזורי צריכה מסוימים נעדרים למעשה כל תחרות, כשכמה תחנות דלק באותו אזור מופעלות בידי חברת דלק אחת.לפני כשנתיים, פירסמה ועדה בין-משרדית לבחינת התחרות בענף הדלק טיוטת דו"ח, שבה הצביעה על כך שמיעוט תחנות הדלק בישראל (1,100) והקושי שבהקמת תחנות דלק חדשות (זמן ממוצע של שבע שנים להקמת תחנה), מהווים את אחד הגורמים הדומיננטיים להיעדר תחרות בענף.הוועדה המליצה כי כל רשות מקומית תגבש מדיניות באשר להקמת תחנות דלק ציבוריות או זעירות בתחומן בתוך חצי שנה מיום אימוץ הממשלה את מסקנות הדו"ח, וכן יגדירו את האזורים שבהם אין מניעה מבחינתן להקמת תחנות דלק. במקביל, הומלץ כי מנהל התכנון יחוייב בתכנון של כל סלילת כביש חדש בהקצאת שטח בצדי הדרך להקמת תחנת דלק לכל מקטע של 20 ק"מ, וכי יכין עד יוני 2011 תוכנית מתאר ארצית (תמ"א) להקמת תחנות דלק בכבישים קיימים, שבהם קיימים מקטעים בני 20 ק"מ ויותר ללא תחנת דלק.ואולם, המלצות אלה נותרו על הנייר. כעת, ממליצה ועדת טרכטנברג לתכנן בתוך שנתיים קרקעות ל-40 תחנות דלק חדשות למפעילים עצמאיים, עם עדיפות לתחנות במרכזי ערים. בנוסף, ממליצה הוועדה לשחרר תחנות פרטיות שכבולות בהסכמי אספקת דלק בלעדיים עם חברות הדלק – ובכך לפתוח את אספקת הדלק לתחרות. זאת, בהתאם לקביעת הממונה על ההגבלים העסקיים עוד לפני שנים כי הסכמי הבלעדיות בין חברות הדלק לבעלי התחנות הם הסדר כובל אסור.בנוסף, מתייחסת ועדת טרכטנברג גם להקצנת המגמה המאפיינת כיום את ענף הדלק: סבסוד הלקוח המזדמן את הנחות העתק המוענקות לציי הרכב המוסדי, באמצעות תמחור מופקע של הדלק. הוועדה אומדת את מחיר היעדר התחרות בשוק הסולר ב-400 מיליון שקל בשנה – וקוראת להחזרת הפיקוח על מחיר הסולר בתחנות. זאת, במקביל לבחינת המהלך שכבר מתבצע בימים אלה על ידי משרדי התשתיות והאוצר, לאחר שלפני שנתיים סוכלה כוונה זו בשל התנגדות אגף התקציבים באוצר.

לצפייה בכתבה המלאה

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!