איגוד המוסכים בישראל

איגוד המוסכים לחבריו: החזירו את הצמיגים שעליהם סימן PRC ודווחו על כלי רכב שהותקנו בהם צמיגים אלו.

ראש תחום ייצור סחר ויבוא באגף הרכב שבמשרד תחבורה,מר משה ימיני, פנה לחברת קולי 1990 בע"מ– חברה ליבוא צמיגים במכתב בו הוא מבטל לחברה את הפיקוח ליבוא צמיגים ע"י מכון התקנים הישראלי בגין מכירת צמיגים ללא פיקוח מכון התקנים ומכירת צמיגים שאינם מסומנים כנדרש. במכתב נאסר על החברה לייבא ולשווק צמיגים בעלי סימון PRC ונדרש ממנה לאסוף צמיגים אלו וצמיגים שאינם מסומנים כנדרש ולהחזירם ליצרן. בעקבות מכתב זה, הוציא איגוד המוסכים פנייה לכל בעלי המוסכים והצמיגיות בו הוא מבקש מהם לאסוף את הצמיגים האסורים לשימוש ולהחזירם לחברה וכן מתריע בפני השימוש בהם.

מפניית משרד התחבורה לחברת קולי עולה כי החברה מייבאת צמיגים בניגוד להוראות משרד התחבורה שצוינו בהוראת הנוהל 10/04 – נוהל יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לכלי רכב. במשלוח אחד ששוחרר ע"י החברה לבית היבואן לצורך בדיקתו ע"י נציגי מכון התקנים, חלק מהצמיגים לא נמצאו במחסן, כלומר הם נמכרו, ואילו חלק מהצמיגים אינם מסומנים כנדרש. במשלוח השני אשר אף הוא שוחרר לבית היבואן לצורך בדיקתו, מופיע על הצמיגים סימון ארץ יצור P.R.C שאינו אושר ע"י משרד התחבורה.

איגוד המוסכים, בהתאם לדרישת משרד התחבורה, פנה לכל בעלי המוסכים והצמיגיות בדרישה להשיב ליבואני הצמיגים כל צמיג אשר נמצא אצלם במלאי במידה ואלה צמיגים שהסימון המוטבע עליהם הוא –  PRC(People Republic of China), באיגוד מציינים כי שיווק צמיגים בפיקוח עם סימון Made in China" " הינו מותר. כמו כן ביקשה הנהלת האיגוד מבעלי המוסכים והצמיגיות לדווח על כלי רכב שייבדקו על ידכם ושמותקן בהם צמיג עם סימון כאמור למשרד התחבורה, כמו היה זה רכב עם סיכון בטיחותי.

לדברי רונן לוי, יו"ר איגוד המוסכים: "על הציבור חובה להיזהר מרכישת צמיגים שלא אושרו לשימוש ע"י מכון התקנים ומשרד התחבורה, דוגמת אלו שעל גביהם מופיע הסימן P.R.C, עלולים חלילה, להוות סכנה לציבור, לפגוע בבטיחות נוסעי הרכב ומשתמשי הכביש".

כניסה לחברים
עיצוב ובניה B-net digital
error: Content is protected !!